Sederhana Itu Indah

1

Terus bergerak, berfikir dan bekerja. Kerahkan potensi, kobarkan semangat juangmu. Allah Maha Tahu seberapa jauh engkau melangkah dan seberapa banyak peluh dan air mata yang kau teteskan.

      • Iklan